Kontaktné informácie

Tanečná škola pre deti La Portella (občianske združenie La Portella)

Koprivnícká 9/E
841 01 Bratislava
IČO 51801736

Director a štatutárny zástupca: Mgr.Petronela Portella

Event a tréning manager:  Nina Dermíšková
Email: laportellask@gmail.com (neobmedzene)
Mobil: +421 903 255 460 (pracovné dni v čase 09:00-16:00)

Platobné údaje La Portella OZ

IBAN: SK93 1100 0000 0029 4107 2101
suma: (výšku príspevku obdržíte emailom pri prihlásení dieťaťa)
VS: (kód, ktorý obdržíte emailom pri prihlásení dieťaťa)
do poznámky: meno dieťaťa a lokalita

Kontaktný formulár