Prihlášky – tanečný súbor

OZNAM

Zápis pre rok 2019/2020 bude spustený od 15.6.2019.

Tešíme sa na nových tanečníkov 🙂

Do súťažnej kategórie A-team sa možete prihlásiť tu: A-Team (pre prihlásenie je potrebné heslo ktoré vám poskytne tím LaPortella)

Cenník pre rok 2019/2020

Základné školy/ Materské školy......44 eur/ mesačne

 • Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / 48 eur / mesačne
 • Petržalka, centrum Leon, Slnečnice/, Karma, Fedinova 9,  48 eur / mesačne
 • Ružinov, Apollo klub, Sukennícká 4,  48 eur / mesačne
 • Stupava, La Portella, Nová 66....48 eur / mesačne
 • X-Bionic sphere, Šamorín.........68 eur / mesačne

Do súťažnej kategórie A team sa nedá prihlásiť bez konkurzu. O jeho termíne vás budeme včas informovať. Momentálne sa môžu do A team prihlásiť iba tie deti, ktorých rodičov sme osobne informovali o prijatí do skupiny. Ďakujeme

A team / súťažné kategórie/ 90min....72 eur / mesačne

A team / súťažné kategórie / 60 min...48 eur / mesačne

Členský poplatok sa hradí trojmesačne vopred. Ak dieťa nemá uhradený poplatok nebude vzaté na lekciu. Všetky ostatné informácie su uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré nájdete v prihláškach.

Netancujeme: 

 • 1.2.2019 polročné prázdniny
 • 23.2.-3.3.2019 jarné prázdniny
 • 18.-23.4.2019 veľkonočné prázniny
 • 1.5.2019 štátny sviatok
 • 8.5.2019 štátny sviatok

Pobočky:

 • Dúbravka, štúdio La Portella, Koprivnícka 9/E
 • Ružinov, Apollo klub, Súkennícka 4
 • Stupava, La Portella, Nová 66
 • Petržalka, centrum Leon, Slnečnice
 • Petržalka, studio Karma, Fedinova 9
 • NOVINKA X-Bionic sphere, Šamorín

Školské a predškolské zariadenia

 • Dúbravka, Základná škola Pri kríži Bratislava (pre žiakov školy)
 • Dúbravka, Základná škola Sokolíková Bratislava (pre žiakov školy)
 • Stupava, Zš kpt. J. Nálepku Školská 2
 • Devín, Súkromná základná škola, Kremeľská (pre žiakov školy)
 • Devín, Súkromná materská škôlka, Kremeľská (pre žiakov školy)
 • Podunajské Biskupice, Galileo school (pre žiakov školy)
 • Petržalka, Bystrá škôlka, Žltá ulica 13/A, Slnečnice (pre žiakov školy)
 • Petržalka, Súkromná základná škola Félix (pre žiakov školy)
 • Lamač, Škôlka pri lese (pre žiakov školy)
 • Záhorská Bystrica : pripravujeme

 

Nábor do detského súboru La Portella: Studio La Portella - Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ kpt. Jána Nálepku, Stupava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Pri kríži Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Sokolíkova Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromá MŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Galileo school, Podunajské Biskupice

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Centrum Leon, Slnečnice, Petržalka

Veková kategória


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Apollo klub, Ružinov

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: La Portella, Stupava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bystrá škôlka, Slnečnice Petržalka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Félix, Bratislava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: X-bionic sphere, Šamorín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


Dieťa