Prihlášky – tanečný súbor

OZNAM

Prosíme rodičov na ZŠ a MŠ aby brali rozvh ako predbežný, nakoľko čakáme na vyjadrenie od školy

Do súťažnej kategórie A-team sa možete prihlásiť tu: A-Team (pre prihlásenie je potrebné heslo ktoré vám poskytne tím LaPortella)

Cenník 2018/2019

Základné školy/ Materské školy......4O eur/ mesačne

štúdio Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / Petržalka, centrum Leon, Slnečnice/ Ružinov, Apollo klub, Sukennícká 4, Stupava, Sunéčko, Hlavná 26....44 eur / mesačne

Do súťažnej kategórie A team sa nedá prihlásiť bez konkurzu. O jeho termíne vás budeme včas informovať. Momentálne sa môžu do A team prihlásiť iba tie deti, ktorých rodičov sme osobne informovali o prijatí do skupiny. Ďakujeme

A team / súťažné kategórie/ 90min....66 eur / mesačne

A team / súťažné kategórie / 60 min...44 eur / mesačne

Členský poplatok sa hradí trojmesačne vopred. Ak dieťa nemá uhradený poplatok nebude vzaté na lekciu. Všetky ostatné informácie su uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré nájdete v prihláškach.

Pobočky:

 • Dúbravka, štúdio La Portella, Koprivnícka 9/E
 • Ružinov, Apollo klub, Súkennícka 4
 • Stupava, Z.š kpt. J. Nálepku Školská 2
 • Stupava, Sunéčko, Hlavná 26
 • Petržalka, centrum Leon, Slnečnice
 • Petržalka, studio Karma, Fedinova 9

Školské a predškolské zariadenia

 • Dúbravka, Základná škola Pri kríži Bratislava (pre žiakov školy)
 • Dúbravka, Základná škola Sokolíková Bratislava (pre žiakov školy)
 • Devín, Súkromná základná škola, Kremeľská (pre žiakov školy)
 • Devín, Súkromná materská škôlka, Kremeľská (pre žiakov školy)
 • Staré mesto, Cambridge International schoo (pre žiakov školy)
 • Podunajské Biskupice, Galileo schoo (pre žiakov školy)
 • Petržalka, Bystrá škôlka, Žltá ulica 13/A, Slnečnice (pre žiakov školy)
 • Petržalka, Súkromná základná škola Félix (pre žiakov školy)
 • Petržalka, Cirkevná základná škola Narni (pre žiakov školy)
 • Lamač, Škôlka pri lese (pre žiakov školy)
 • Bernolákovo, základná škola

 

Nábor do detského súboru La Portella: Studio La Portella - Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ kpt. Jána Nálepku, Stupava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Pri kríži Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Sokolíkova Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Cambridge International School, Staré mesto

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 (sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromá MŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Galileo school, Podunajské Biskupice

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Bernolákovo

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Centrum Leon, Slnečnice, Petržalka

Veková kategória

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 (sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Apollo klub, Ružinov

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Félix, Bratislava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)
Záujem o sústredenie: /

Pozn.: V rámci Vianočných sviatkov majú členovia súboru bezplatné povianočné sústredenie (gymnastika, latino, dance show, balet)
Termín: 12.1.2019 ( sobota)
Čas: 9.00-12.00
Miesto: Studio La Portella Dúbravka/ Hala Kramáre

Bližšie info zašleme členom súboru do mailu do 15.12.2018


Kontaktné údaje rodičov


Dieťa