Prihlášky – tanečný súbor

OZNAM

Zápis pre rok 2019/2020 ešte nie je spustený 

POZOR: zmena platobných údajov

 • La Portella OZ
 • IBAN: SK93 1100 0000 0029 4107 2101
 • do poznámky: meno dieťaťa a lokalita

 

Tešíme sa na nových tanečníkov 🙂

Do súťažnej kategórie A-team sa možete prihlásiť tu: A-Team (pre prihlásenie je potrebné heslo ktoré vám poskytne tím LaPortella)

Cenník pre rok 2019/2020

Ročný príspevok je rozdelený do troch platobných období:

 1. September-December
 2. December-Marec
 3. Marec-Jún

Na začiatku roka, alebo pri zápise v priebehu školského roka sa hradí zápisný, manipulačný poplatok 12eur

Tréningy prebiehajú 2x týždenne! Súťažné kategórie majú upravené tréningy.

 • Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / 50 eur / mesačne
 • Petržalka, centrum Leon, Slnečnice/  50 eur / mesačne
 • Ružinov, Apollo klub, Sukennícká 4,  50 eur / mesačne
 • Stupava, La Portella, Nová 66....50 eur / mesačne
 • X-Bionic sphere, Šamorín.........70 eur / mesačne

Do súťažnej kategórie A team sa nedá prihlásiť bez konkurzu. O jeho termíne vás budeme včas informovať. Momentálne sa môžu do A team prihlásiť iba tie deti, ktorých rodičov sme osobne informovali o prijatí do skupiny. Ďakujeme

A team / súťažné kategórie/ 90min....75 eur / mesačne

A team / súťažné kategórie / 60 min...55 eur / mesačne

Členský poplatok sa hradí trojmesačne vopred. Ak dieťa nemá uhradený poplatok nebude vzaté na lekciu. Všetky ostatné informácie su uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré nájdete v prihláškach.

V mesiaci september bude stanovený dátum ukážkovej hodiny pre nových členov, kde si môžu vyskúšať detičky naše hodiny, pozrieť naše priestory, zoznámiť sa s trénerom. Táto hodina sa hradí jednorazovo 8 eur.

Netancujeme: 

 • 30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
 • 21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
 • 3.2.2020 polročné prázdniny
 • 17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
 • 09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
 • 1.5.2020 štátny sviatok
 • 8.5.2020 štátny sviatok
 • koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

Pobočky:

 • Dúbravka, štúdio La Portella, Koprivnícka 9/E
 • Ružinov, Apollo klub, Súkennícka 4
 • Stupava, La Portella, Nová 66
 • Petržalka, centrum Leon, Slnečnice
 • NOVINKA X-Bionic sphere, Šamorín

Školské a predškolské zariadenia

 • Dúbravka, Základná škola Pri kríži Bratislava (pre žiakov školy) 45eur
 • Stupava, Zš kpt. J. Nálepku Školská 2, 45eur
 • Devín, Súkromná základná škola, Kremeľská (pre žiakov školy), 50eur
 • Devín, Súkromná materská škôlka, Kremeľská (pre žiakov školy)50eur
 • Podunajské Biskupice, Galileo school (pre žiakov školy),50eur
 • Petržalka, Bystrá škôlka, Žltá ulica 13/A, Slnečnice (pre žiakov školy),50eur
 • Petržalka, Súkromná základná škola Félix (pre žiakov školy),50eur
 • Lamač, Škôlka pri lese (pre žiakov školy),50eur
 • Záhorská Bystrica : pripravujeme

 

Nábor do detského súboru La Portella: Studio La Portella - Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ kpt. Jána Nálepku, Stupava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Pri kríži Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: ZŠ Sokolíkova Dúbravka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromá MŠ Kremelská, Devín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Galileo school, Podunajské Biskupice

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Centrum Leon, Slnečnice, Petržalka

Veková kategória


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Apollo klub, Ružinov

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: La Portella, Stupava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bystrá škôlka, Slnečnice Petržalka

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Súkromná ZŠ Félix, Bratislava

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: X-bionic sphere, Šamorín

Veková kategória

Zápisné: 10 € (jednorázový poplatok)


Hodiny neprebiehajú:
25.-27.2.2019 jesenné prázdniny
22.4.2019 veľkonočné prázdniny
1.5.2019 štátny sviatok
8.5.2019 štátny sviatok


Kontaktné údaje rodičov


Dieťa