Kontaktné informácie

Tanečná škola pre deti La Portella (občianske združenie La Portella)

Koprivnícká 9/E
841 01 Bratislava
IČO 51801736

Umelecká vedúca, Financial manager (owner) a štatutárny zástupca:
Mgr.Petronela Portella
Email: laportellask@gmail.com (neobmedzene)                                                              

Event a tréning manager:
Nina Dermíšková
Email: laportellask@gmail.com (neobmedzene)
Mobil:  +421 903 255 460 (pracovné dni v čase 09:00-16:00)

Výkonný a marketingový manager:
Zlatica Hartmanová
Email: laportellask@gmail.com (neobmedzene)
Mobil:+421 903 244 788 (pracovné dni v čase 09:00-16:00)

Hlavný pedagóg Mgr. art. Dominika Beňáková ArtD. Email: laportellask@gmail.com (neobmedzene Mobil: (pracovné dni v čase 9:00-14:00)

Production, video and music manager (owner):
Eddy Portella
Email:  eddyportella@gmail.com (neobmedzene)
Mobil: +421 918 133 725 (pracovné dni v čase 09:00-14:00)

Platobné údaje La Portella OZ

IBAN: SK93 1100 0000 0029 4107 2101
suma: (výšku príspevku obdržíte emailom pri prihlásení dieťaťa)
VS: (kód, ktorý obdržíte emailom pri prihlásení dieťaťa)
do poznámky: meno dieťaťa a lokalita

Kontaktný formulár