Simona Rášiová

LOKALITA:
– Dúbravka – La Portella štúdio