Hygienické opatrenia v priestoroch TŠ La Portella

Vzhľadom na súčasnú situáciu v ktorej sa nachádzame v súvislosti s ochorením COVID-19 sme prijali hygienické opatrenia:

  • Potrebná dezinfekcia rúk pri vstupe do našich priestorov,
  • Potrebné rodičom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa pred začatím krúžku,
  • Pravidelné vetranie priestorov pred a po každej tanečnej hodine,
  • Používanie rúška v spoločných priestoroch TŠ La Portella,
  • Zvýšená pozornosť trénerky aj rodičov na aktuálny zdravotný stav detí počas tanečnej výuky,
  • Pravidelná dezinfekcia priestorov vyškoleným personálom,
  • Sme pripravení v prípade potreby kontaktovať rodičov a informovať, ak by sa v TŠ La Portella vyskytlo podozrenie na šírenie ochorenia,
  • Naši tréneri a personál sú v prípade potreby testovaní a pravidelne si dezinfikujú ruky