Trénovanie online v prípade potreby

Trénovanie aj v prípade vyhlásenia pandémie, či obmedzeniu fungovania združovacích aktivít:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE zo dňa 13.10.2020

Milí rodičia,

na základe nariadenia vlády o zákaze zhromaždovať sa s účinnosťou od 13.10.2020 sú dnešné tréningy zrušené. O tom, ako bude prebiehať forma trénovania od zajtrajšieho dňa, Vás budeme informovať ešte dnes v ďalšom emaili.

__________________________________________________________________________________

Milí rodičia, ďakujeme za dôveru a podporu, ktorú z Vašej strany dostávame. Chceme Vás ubezpečiť, že zdravie má u nás najvyššiu prioritu a aj v tomto náročnom období sme pripravení na možné obmedzenia zo strany ministerstva zdravotníctva.

V prípade, ak nebude možné vyučovanie na našich lokalitách, vieme poskytnúť alternatívu na prechodné obdobie a to vyučovanie prostredníctvom Zoom online platformy.

Fungovali by sme systémom, ako je plánované fungovanie na školách - „semafór“ ak to bude potrebné a niektoré krúžky dočasne pozastavíme. Plynule budeme pokračovať online spôsobom až do termínu, kedy budeme môcť opäť „zapnúť“ tanečné hodiny na sálach.

Veríme, že ak toto náročné obdobie opäť spoločne zvládneme a deti sa budú môcť spolu s nami tešiť z pohybu a tancovania.

Tím La Portella