Akcie 2021

  

NAŠE AKCIE NA ROK 2021

JANUÁR 

 • online tréning
 • možné prihlásenie do Tš La Portella

FEBRUÁR

 • čistenie priestorov technikov od firmy VOGO www.vogo.sk
 • ZIMNÉ SÚSTREDENIE v štúdiu La Portella v Dúbravke a na spojenej škole Hrdličkovej pre tanečníkov z La Portella
 • možné prihlásenie do Tš La Portella

MAREC 

 • NÁBOR nových tanečníkov

JÚN

 • GALLA LA PORTELLA
 • možné prihlásenie do Tš La Portella na 2021/2022

JÚL

 •  letné tábory Ła Portella / letné tábory Tani Tani s Nely
 • možné prihlásenie do Tš La Portella na 2021/2022

AUGUST

 • letné tabory Ła Portella / letné tábory Tani Tani s Nely
 • letné sústredenie pre výberové kategórie
 • možné prihlásenie do Tš La Portella na 2021/2022

SEPTEMBER

 • 18.9. EDU HRY
 • možné prihlásenie do Tš La Portella

OKTOBER

 • HALLOWEEN party
 • možné prihlásenie do Tš La Portella

DECEMBER 

 • VIANOČNÝ ČAS s La Portella
 • možné prihlásenie do Tš La Portella