Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov v systéme
La Portella, ktorú prevádzkuje La Portella OZ a poskytuje prístup k
prevádzkovateľovi kurzu, ku ktorému sa hlásim v rozsahu uvedenom nižšie.
Súhlas je daný za účelom vedenia mojej registrácie, dochádzky, profilu a
komunikáciu s prevádzkovateľom alebo s prevádzkovateľmi kurzov, do
ktorých sa hlásim. Súhlas udeľujem až do jeho odvolania.
Zároveň prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme najmä na základe vyplnenia registrácie
sú:

 • Meno
 • Priezvisko
 • e-mail
 • telefóne číslo
 • detail registrácie pre dané kurzy a prevádzkovateľov
 • údaje o dochádzke pre dané kurzy

ak je uvedené aj:

 • Fakturačné údaje
 • Meno dieťaťa
 • Vek dieťaťa
 • Stav platby za kurz
 • Obsadené miesta

Prevádzkovateľ La Portella kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu
osobných údajov všetkých registrovaných používateľov a zákazníkov
prevádzkovateľov kurzov, ktorí systém využívajú. Informácie sú uchovávané v
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Všetky
získané údaje sú využívané výhradne za účelom vedenia profilu v systéme
La Portella. Používateľ môže súhlas kedykoľvek odmietnuť.
Odmietnutím súhlasu bude registrácia zmazaná, čo môže mať dopad na
zotrvanie v registrovanom kurze alebo v skupine.
Zhromažďujeme len tie Vaše osobné údaje, ktoré na splnenie tohto cieľa
skutočne potrebujeme. Osobné údaje, ktoré nám oznámite, chránime
všetkými dostupnými administratívnymi i technickými prostriedkami pred
predvídaným nebezpečenstvom tak, aby sme zabránili ich zneužitiu.