Lucia Krnčanová

LOKALITA:
– Dúbravka – La Portella štúdio – A team

1. Aká je Tvoja tanečná história/skúsenosti/úspechy?
Tancovať som začala ako dieťa vo svojom rodnom meste Žilina. Ako 11 ročnej sa mi podarilo získať prvý titul juniorskej majsterky Slovenska v tanečnom športe…Odvtedy sa tanec stal súčasťou môjho života, pôsobila som dlhé roky v tanečnom klube v Trenčíne a nakoniec ma osud zavial do Bratislavy, kde pôsobím dodnes ako tanečnica a trénerka…Počas 25 rokov aktívnej súťažnej kariéry som získala množstvo titulov majsterky SR, taktiež medzinárodné úspechy, ktoré vyvrcholili titulom majsterky sveta v kategórii „PD Master Class Lat“.

2. Prečo práve tanec?
Od malička som inklinovala k pohybu ako takému, a taktiež k umeniu. Tanec sa stal mojim životom, vášňou, prácou, koníčkom, životným štýlom a profesiou. Som vďačná, že mi život dal možnosť venovať sa naplno tomu, čo „milujem“.

3. Odkedy pôsobíš v La Portella?
Externe som v La Portella začala pôsobiť po ukončení aktívnej tanečnej kariéry v roku 2019…Moje pôsobenie prerušilo na určitý čas narodenie mojej milovanej dcérky a materská „dovolenka“. V súčasnosti už naplno pôsobím ako stála trénerka súťažných skupín.

4. Aké sú Tvoje najkrajšie zážitky z práce s deťmi?
Najkrajšie zážitky z práce s deťmi sú vždy tie nečakané a spontánne…Keď vás napríklad deti objímu a nechcú pustiť preč zo sály.

5. Čo by o Tebe povedali deti na sále?
Tak toto naozaj netuším…Počula som už asi všetko…Od titulu „malej teroristky“ po označenie „najlepšej trénerky na svete“.

6. Ktorú jednu vec/vlastnosť by mali o Tebe vedieť rodičia detí?
Že učiť tanec neberiem len ako svoju profesiu, ale hlavne ako poslanie. Mojim cieľom je viesť deti k láske k tancu a k poznaniu, že dôležitejšie ako cieľ samotný je cesta k nemu, že „cesta je cieľ“.