Do Tanečnej školy La Portella

Prihlášky

Vyberte si skupinu podľa veku : Mini 1, Tani Tani, Mini 2, Girl 1, Girl 2

Mini 1 aj Tani Tani sú skupinky pre deti vo veku 3-4 roky, avšak líšia sa frekvenciou a samotným prevedením.

Mini 1 je klasická tanečná kategória ktorej hodiny prebiehajú 2krát za týždeň, priebeh kurzu samozrejme berie ohľad na nízky vek našich malých tanečníkov. Ašak Tani Tani je kurz pre detičky, ktorým vyhovuje pozvoľnejší štart – prebieha raz za týždeň a je určený pre deti, ktoré ešte nemajú skúsenosť s väčším kolektívom (napríklad škôlka, alebo iný kurz), sú opatrnejšie a vyžadujú hravejšiu formu na to aby sa adaptovali na nové prostredie. Tento kurz je vhodný aj pre rodičov detí, ktorí potrebujú zladiť viac aktivít alebo si chcú vyskúšať, ako ich dieťa bude reagovať na kurz ako taký a postupne v ňom vybudovať návyk na krúžok.

Lokalitu zvoľte v ponuke konkretnej skupinky

Minimálny počet prihlásených detí pre otvorenie kurzu je 12.

Mini 1 (3 - 4 roky)

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Mini 1. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Mini 2 (5 - 6 rokov)

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Mini 2. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Tani Tani A (Tani Tani 3 - 4 roky)

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Tani Tani A. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Girl 1 (7 - 8 rokov)

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Girl 1. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Girl 2 (9 - 10 rokov)

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Girl 2. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.