Nahlásenie náhradnej hodiny

V prípade záujmu o náhradu vymeškanej hodiny vyplňte prihlášku na želaný termín v danej vekovej kategórii. Každý člen má nárok na náhradu 3 vymeškaných hodín v priebehu platobného obdobia.

Tanečné krúžky v Stupave si nahrádzajú vymeškané hodiny z kapacitných dôvodov v Bratislave.


Tanečné krúžky Mini a Girl vo Svätom Jure majú okrem možnosti navštevovať náhradné hodiny v Bratislave možnosť nahradiť si vymeškanú hodinu aj vzájomne na hodinách druhej skupinky počas nasledujúcich dní:

  • 1.3.2022
  • 5.4.2022
  • 3.5.2022
  • 7.6.2022


Tanečné krúžky v Žiline majú možnosť nahradiť si vymeškané hodiny na náhradných hodinách o ktorých termíne informujeme všetkých členov vopred emailom a na tanečnej sále.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nižšie nájdete prihlášky na najbližšie náhradné hodiny ktoré prebiehajú v Bratislave – Apollo Klub a La Portella štúdio v Dúbravke:

Náhradná hodina Máj 2/2 - Mini 1 + Tani Tani, Apollo klub - La Portella sála, Bratislava

Žiadne voľné termíny pre tento kurz / tábor.

Náhradná hodina Máj 2/2 - Mini 2 + Girls, Apollo klub - La Portella sála, Bratislava

Žiadne voľné termíny pre tento kurz / tábor.

Náhradná hodina Jún - Mini 1 + Tani Tani, La Portella štúdio, Bratislava

Termín náhradnej hodiny: 10.06.2022

Náhradná hodina pre všetky lokality La Portella.

Uskutoční sa v čase 16:30 - 17:15 v priestoroch tanečného štúdia La Portella na Koprivnickej 9E v Bratislave..

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina Jún - Mini 1 + Tani Tani. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.


0,00 € / dieťa


Náhradná hodina Jún - Mini 2 + Girls, La Portella štúdio, Bratislava

Termín náhradnej hodiny: 10.06.2022

Náhradná hodina pre všetky lokality La Portella.

Uskutoční sa v čase 17:15 - 18:00 v priestoroch tanečného štúdia La Portella na Koprivnickej 9E v Bratislave.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina Jún - Mini 2 + Girls. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.


0,00 € / dieťa