Nahlásenie náhradnej hodiny

V prípade záujmu o náhradu vymeškanej hodiny vyplňte prihlášku na želaný termín v danej vekovej kategórii. Každý člen má nárok na náhradu 3 vymeškaných hodín v priebehu platobného obdobia.

Tanečné krúžky v Stupave si nahrádzajú vymeškané hodiny z kapacitných dôvodov v Bratislave.


Tanečné krúžky Mini a Girl vo Svätom Jure majú okrem možnosti navštevovať náhradné hodiny v Bratislave možnosť nahradiť si vymeškanú hodinu aj vzájomne na hodinách druhej skupinky počas nasledujúcich dní:

  • 1.3.2022
  • 5.4.2022
  • 3.5.2022
  • 7.6.2022


Tanečné krúžky v Žiline majú možnosť nahradiť si vymeškané hodiny na náhradných hodinách o ktorých termíne informujeme všetkých členov vopred emailom a na tanečnej sále.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nižšie nájdete prihlášky na najbližšie náhradné hodiny ktoré prebiehajú v Bratislave – Apollo Klub a La Portella štúdio v Dúbravke:

Náhradná hodina Jún - Mini 1 + Tani Tani, Bratislava - Dúbravka, La Portella štúdio, Bratislava

Žiadne voľné termíny pre tento kurz / tábor.

Náhradná hodina Jún - Mini 2 + Girls, Bratislava - Dúbravka, La Portella štúdio, Bratislava

Žiadne voľné termíny pre tento kurz / tábor.