Nahlásenie náhradnej hodiny

Náhradné hodiny prebiehajú každý piatok na tanečnej sále v Ružinove. Kadžý člen má nárok na náhradu 4 vymeškaných lekcií do 30 dní od vymeškaného obdobia.

Náhradná hodina TANI TANI a MINI 2.12.2022, Bratislava - Ružinov,

Termín náhradnej hodiny: 02.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 16:15 - 17:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina TANI TANI a MINI 2.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina MIDI a GIRL 2.12.2022, Bratislava - Ružinov,

Termín náhradnej hodiny: 02.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 17:00 - 18:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina MIDI a GIRL 2.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina TANI TANI a MINI 9.12.2022, Bratislava - Ružinov,

Termín náhradnej hodiny: 09.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 16:15 - 17:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina TANI TANI a MINI 9.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina MIDI a GIRL 9.12.2022, Bratislava - Ružinov,

Termín náhradnej hodiny: 09.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 17:00 - 18:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na akcia Náhradná hodina MIDI a GIRL 9.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina TANI TANI a MINI 16.12.2022, Bratislava - Ružinov,

Termín náhradnej hodiny: 16.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 16:15 - 17:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina TANI TANI a MINI 16.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina MIDI a GIRL 16.12.2022, Bratislava - Dúbravka, Bratislava

Termín náhradnej hodiny: 16.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú skupinku MIDI a GIRL  prebieha od 17:00 - 18:00  na lokalite Bratislava - Ružinov. Adresa: Apollo klub, Súkennícka 4.

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina MIDI a GIRL 16.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €


Náhradná hodina ŽILINA 22.12.2022, Žilina,

Termín náhradnej hodiny: 22.12.2022

Náhradná hodina pre tanečnú supinku v Žiline prebieha od 16:30 - 17:15 na adrese: Výskumný ústav dopravný, Veľký diel 3323, 010 08

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na krúžok Náhradná hodina ŽILINA 22.12.2022. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet organizátora kurzu/tábora.

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 30 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €

Zaplaťte vopred len 0 hodín. Príspevok za jednu tanečnú hodinu je 0.00 €. Na ďalšiu platbu budete vyzvaní emailom automaticky po 90 kalendárnych dňoch od prvej tanečnej hodiny, na ktorej sa zúčastníte. Prvou tanečnou hodinou sa rozumie prvá najbližšia tanečná hodina po vašej úhrade podľa riadneho rozvrhu uvedeného na našej webovej stránke. Pri zápise do novej sezóny sa uhrádza jednorazový zapísaný príspevok vo výške 0.00 €