Prihlášky – tanečný súbor

OZNAM

Zápis pre rok 2020/2021 ešte nie je spustený.

Prihlášky nájdete nižšie, tešíme sa na vás 🙂

_____________________________________________

Od septembra 2020 - OTVÁRAME našu tanečnú školu v ŽILINE A VO ZVOLENE 🙂 

_____________________________________________

 • Zápis do TŠ La Portella pre Bratislavu: 7.9.2020
 • Zápis do TŠ La Portella pre Žilinu: 8.9.2020
 • Zápis do TŠ La Portella pre Zvolen: upresníme

Začíname 14.9.2020 podľa rozvrhu. Rozvrh zverejníme čoskoro 🙂

-----------------------------------------------------------------------------

POZOR: zmena platobných údajov

 • La Portella OZ
 • IBAN: SK93 1100 0000 0029 4107 2101
 • do poznámky: meno dieťaťa a lokalita
 • úhradu je potrebné uskutočniť do 7 dní od prihlásenia ( v prípade prihlásenia počas roka je potrebné uskutočniť úhradu bezodkladne)

  

Tešíme sa na nových tanečníkov 🙂

Do súťažnej kategórie A-team sa možete prihlásiť tu: A-Team (pre prihlásenie je potrebné heslo ktoré vám poskytne tím LaPortella)

Výška príspevku pre rok 2020/2021

Ročný príspevok je rozdelený do troch platobných období:

 1. September-December
 2. December-Marec
 3. Marec-Jún

Na začiatku roka, alebo pri zápise v priebehu školského roka, sa hradí zápisný, manipulačný príspevok vo výške 20eur.

Tréningy prebiehajú 2x týždenne a výberové súťažné kategórie majú upravené tréningy.

 • Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / 55 eur / mesačne
 • Petržalka, upresníme /  55 eur / mesačne
 • Ružinov, Apollo klub, Sukennícká 4,  55 eur / mesačne
 • Stupava, La Portella, Nová 66....55 eur / mesačne

Do súťažnej kategórie A team sa nedá prihlásiť bez konkurzu. Prosím viac potrebných informácii sme Vám spísali priamo tu .......................

 • A team / súťažné kategórie/ 90min....75 eur / mesačne

Členský príspevok sa hradí trojmesačne vopred. Ak dieťa nemá uhradený príspevok nemôže byť trénerom prizvané a vzaté na lekciu. Všetky ostatné informácie su uvedené v podmienkach účasti, ktoré nájdete v prihláškach a na webovej stránke.

V mesiaci september bude stanovený dátum ukážkovej hodiny pre nových účastníkom, ktorí váhajú a rozmýšľajú, či sa stanú účastníkom TŠ La Portella. Detičky si vyskúšajú tanečnú hodinu, pozrú naše priestory, zoznámia sa s trénerom.                                                           Táto hodina sa hradí jednorazovo príspevkom 12 eur.

__________________________________________________________

Netancujeme: 

 • 29.10-30.10.2020 jesenné prázdniny
 • 01.11.2020 sviatok všetkých svätých
 • 23.12.-07.01.2021 vianočné prázdniny
 • 1.2.2021 polročné prázdniny
 • 01.3.-05.03.2021 jarné prázdniny
 • 01.-06.4.2021 veľkonočné prázniny
 • 1.5.2021 štátny sviatok
 • 8.5.2021 štátny sviatok
 • koniec tanečnej sezóny 14.6.2021

__________________________________________________________

Pobočky:

 • Dúbravka, štúdio La Portella, Koprivnícka 9/E
 • Ružinov, Apollo klub, Súkennícka 4
 • Stupava, La Portella, Nová 66
 • Petržalka, čoskoro upresníme
 • NOVINKA Žilina, čoskoro upresníme
 • NOVINKA ZVOLEN, čoskoro upresníme

Školské a predškolské zariadenia

 • Stupava, Zš kpt. J. Nálepku Školská 2, 50eur
 • Devín, Súkromná základná škola, Kremeľská (pre žiakov školy), 50eur
 • Devín, Súkromná materská škôlka, Kremeľská (pre žiakov školy)50eur
 • Petržalka, Bystrá škôlka, Žltá ulica 13/A, Slnečnice (pre žiakov školy),50eur
 • Lamač, Škôlka pri lese (pre žiakov školy),50eur
 • Ružinov, Rozpávkovo, MŠ Česká 10 (pre žiakov školy) 50eur
 • Krasňany, Bystrá škôlka, Malokrasňanská 2 (pre žiakov školy)    50eur
 • Staré mesto, MŠ Búdková (pre žiakov školy)  25eur/ 1x týždenne
 • Devínska Nová Ves, MŠ M.Marečka 20  (pre žiakov školy)   25eur/ 1x týždenne

 

Nábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Dúbravka - Studio La Portella - “BOY”

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Dúbravka - Studio La Portella

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Ružinov - Studio La Portella - Apollo klub

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Petržálka - centrum Leon

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Devín - súkromná MŠ Česká

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Devín - súkromná ZŠ Česká

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaPrihláška: Bratislava - Dúbravka - Studio La Portella - “Náučné dopoludnie”


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Nové Mesto - SMŠ Rozprávkovo

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Stupava - ZŠ kpt. Jána Nálepku

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Stupava - Stupava La Portella - Intenziva

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Bratislava - Staré Mesto - MŠ Búdková

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


DieťaNábor do detského súboru La Portella: Šamorín - X-bionic sphere

Veková kategória

Zápisné: 12 € (jednorázový poplatok)

Ročný členský príspevok je rozdelený do troch platobných období:

September-December
December-Marec
Marec-Jún

Hodiny neprebiehajú:

30.10-3.11.2019 jesenné prázdniny
21.12.-07.01.2020 vianočné prázdniny
3.2.2020 polročné prázdniny
17.2.-21.2.2020 jarné prázdniny
09.-14.4.2020 veľkonočné prázniny
1.5.2020 štátny sviatok
8.5.2020 štátny sviatok

koniec tanečnej sezóny 15.6.2020

 


Kontaktné údaje rodičov


Dieťa