Súťažné kategórie A TEAMS

Výška príspevkov TŠ La Portella pre súťažné kategórie

aaaaa

Členský príspevok sa hradí vždy pri zápise do TŠ La Portella. Vaša príhlaška je tak platná od dátumu zápisu a zároveň úhrady členského príspevku. Ste tak oprávnený zúčastniť sa najbližšej tanečnej hodiny podľa platného rozvrhu na našej stránke.

aaaaaa

Členstvá pre tanečné skupiny A TEAM MINI, A TEAM DVK, A TEAM JVK

MESAČNÉ ČLENSTVO MINI, DVK, DVK new = 132 €

MESAČNÉ ČLENSTVO MINI new = 76 €

Zápisný poplatok

ZÁPISNÝ POPLATOK = 25 €

Okrem členského príspevku sa pri zápise hradí jednorazový zápisný poplatok.
Zápisný poplatok zahŕňa všetky administratívne a manipulačné úkony spojené s Vašou prihláškou.

PoPop

aa

Podmienky pre odhlásenie

Odhlásenie sa z La Portella je potrebné vykonať písomne, prostredníctvom emailu na laportellask@gmail.com. Aj po odhlásení má účastník právo absolvovať už zaplatené hodiny podľa riadneho rozvrhu.

aaaaaa

aaaaaa

Športový poukaz

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO). Výška príspevku je limitovaná na sumu 55% oprávnených výdavkov zamestnanca a s maximálnou výškou sumy príspevku 275€ za kalendárny rok. Naša organizácia patrí pod právnické osoby v športe, na ktoré si viete uplatniť tento športový poukaz. Viac sa dočítate TU.