Lady Style – pre ženy

Cenník príspevkov TŠ La Portella pre Lady Style

aaaaa

Členský príspevok sa hradí vždy pri zápise do TŠ La Portella. Vaša príhlaška je tak platná od dátumu zápisu. Po úhrade členského príspevku ste oprávnený zúčastniť sa najbližšej tanečnej hodiny podľa platného rozvrhu na našej stránke.

aaaaaa

Členstvá pre tanečné skupiny Lady Style

Možnosť platby na mesačnej báze alebo na 3 mesačné obdobie.

MESAČNÉ ČLENSTVO (4/8 tanečných hodín) = 40€/80 €

aaaaaa

3 MESAČNÉ ČLENSTVO (12/34 tanečné hodiny) = 120 €/340 €

aaaaaa40 €

aaaaaa

Skúšobná hodina

Skúšobnou hodinou sa rozumie prvá tanečná hodina, ktorú účastník absolvuje v tanečnej škole. Ak účastník odmietne členstvo v tanečnej škole La Portella po absolvovaní prvej lekcie, bude mu vrátená nevyčerpaná suma členského, ktorý poukázal na účet OZ La Portella.

aaaaaaaaa

Náhradné hodiny

V prípade ženskej skupiny Lady Style nárok na náhradnu hodinu nevzniká.

aaaaa

Podmienky pre odhlásenie

Pre odhlásenie z TŠ La Portella je potrebné ohlásiť písomnou formou prostredníctvom e-mailovej adresy. Po odhlásení bude platenie členského príspevku zastavené. Účastník má právo dochodiť svoje predplatené hodiny podľa riadneho rozvrhu.