Lady Style – pre ženy

Cenník príspevkov TŠ La Portella pre Lady Style

aaaaa

Členský príspevok sa hradí vždy pri zápise do TŠ La Portella. Vaša príhlaška je tak platná od dátumu zápisu. Po úhrade členského príspevku ste oprávnený zúčastniť sa najbližšej tanečnej hodiny podľa platného rozvrhu na našej stránke.

aaaaaa

Členstvá pre tanečné skupiny Lady Style

Možnosť platby na mesačnej báze alebo na 3 mesačné obdobie.

MESAČNÉ ČLENSTVO (4/8 tanečných hodín) = 40€/80 €

aaaaaa

3 MESAČNÉ ČLENSTVO (12/34 tanečné hodiny) = 120 €/340 €

aaaaaa40 €

aaaa.

aaaaaaaa

Náhradné hodiny

V prípade ženskej skupiny Lady Style nárok na náhradnu hodinu nevzniká.

aaaaa

Podmienky pre odhlásenie

Odhlásenie sa z La Portella je potrebné vykonať písomne, prostredníctvom emailu na laportellask@gmail.com. Aj po odhlásení má účastník právo absolvovať už zaplatené hodiny podľa riadneho rozvrhu.