Zdravá strava

Naša misia je prispieť našou prácou ku vytvoreniu zdravých stravovacích návykov detí od útleho veku.

Chceme, aby deťom chutilo zdravé jedlo a vytvorili si pozitívny vzťah ku pestrej, sezónnej a lokálnej strave.“

Denné menu varia vo vysokom štandarde kvality podľa MŠ SR. Kuchyňa Zdravý dom je držiteľom licencie projektu Čo jedia zdravé deti na varenie jedál podľa unikátnych receptúr.

Pri príprave jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny ani polotovary. Mäso a vajíčka používajú z welfare farmárskych chovov.

Denné menu: pozostáva z desiaty, polievky a druhého chodu na obed a olovrantu

Pri poldennej starotlivosti: pozostáva z desiaty, polievky a druhého chodu na obed

Každé jedlo je pripravené v klasickej verzii a v bezlepkovej alebo bezmliečnej diéte podľa dieťatka.