Program

Náš deň :

V našom tábore je pre malých aj veľkých pripravený pestrý program na každý deň. Okrem dní plných hudby a tanca sa môžu tešiť aj na rôzne aktivity a hry na sebapoznanie, spoluprácu, empatiu či toleranciu, ale aj odreagovanie a relaxáciu. Deti budú každý deň maľovať či vyrábať vlastné výtvory. Posledný deň tábora budú spoločne hľadať skrytý poklad, zabavia sa na karnevale, na ktorý si môžu doniesť aj vlastné masky a na konci dňa zatancujú rodičom vlastný tanček.