Tanečná škola

Česko Slovensko má Talent

Tanečná škola La Portella prijíma deti od 3-15 rokov.

Venujeme sa základnej pohybovej príprave, základom gymnastiky a karibským tancom.

Trénujeme detičky už od 3 rokov.
Tancujeme 2x týždenne na našich lokalitách, 1x týždenne v škôlkach a výberové súťažné kategórie majú upravené tréningy na 3x týždenne.

Novinkou je program Tani Tani, ktorý bude iba 1x týždenne, pre 3-4 ročné deti ( tanečné hodiny vedené hravou formou profesionálnymi lektormi z tímu LP)

Naše tanečné kategórie pre deti sú :

 • Mini 1 ( 3-4 roky)
 • Mini 2 ( 5-6 rokov)
 • Tani Tani ( 3-4 roky) 1x týždenne!
 • GIRL 1 (7-9 rokov)
 • GIRL 2 (9-10 rokov)
 • TEENS (11-12 rokov)
 • A TEAM (výberové súťažné kategórie)

Výber konkrétnej vekovej skupinky pre dieťa nájdete nižšie priamo v prihláške.

Tani Tani (3-4 roky) – kurz pre detičky ktorým vyhovuje pozvoľnejší štart – prebieha raz za týždeň a je určený pre deti, ktoré ešte nemajú skúsenosť s väčším kolektívom (napríklad škôlka, alebo iný kurz), sú opatrnejšie a vyžadujú hravejšiu formu na to aby sa adaptovali na nové prostredie. Tento kurz je vhodný aj pre rodičov detí, ktorí potrebujú zladiť viac aktivít alebo si chcú vyskúšať, ako ich dieťa bude reagovať na kurz ako taký a postupne v ňom vybudovať návyk na krúžok.

Do súťažnej kategórie A team sa nedá prihlásiť bez konkurzu. Viac informácií o konkurze nájdete na tejto stránke.

Výška príspevkov pre rok 2021/2022

Manipulačný príspevok na začiatku roka alebo vždy pri zápise, prípadne aj v priebehu školského roka, sa hradí zápisný manipulačný príspevok vo výške 20 eur.

Oblečenie: na tréningy je potrebené, aby mali tanečný dres, a baletné špičky. V našom eshope ponúkame krásne autorské tanečné dresy.

Ročný príspevok: je rozdelený do troch platobných období a výška príspevku sa mení podľa lokality tréningov

Tri platobné obdobia na tanečný rok 2021/2022 sú:

 • September – December
 • December – Marec
 • Marec – Jún

Súťažné výberové skupinky A TEAM začínajú už v auguste na letnom sústredení. Preto tieto skupinky majú o jedno platobné obdobie naviac:

 • August – letné sústredenie
 • September – December
 • December – Marec
 • Marec – Jún

Členský príspevok sa hradí trojmesačne vopred. Ak dieťa nemá uhradený príspevok, nemôže byť trénerom prizvané a vzaté na lekciu. Všetky ostatné informácie sú uvedené v podmienkach účasti, ktoré nájdete v prihláškach a na webovej stránke.

ŠPORTOVÝ POUKAZ: Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO). Výška príspevku je limitovaná na sumu 55% oprávnených výdavkov zamestnanca a s maximálnou výškou sumy príspevku 275€ za kalendárny rok. Naša organizácia patrí pod právnické osoby v športe, na ktoré si viete uplatniť tento športový poukaz. Viac sa dočítate TU

Pobočky tanečnej školy La Portella pre kategórie Mini 1, Mini 2, Girl1, Girl 2, Teens :

 • Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / 165€ štvrťročne
 • Nové Mesto, La Portella, Creative Labyrinth II, Račianská 15 / 165€ štvrťročne
 • Petržalka, La Portella, PUMP fitness club, Dolnozemská cesta 3563/3 165€ štvrťročne
 • Ružinov, La Portella, Apollo klub, Sukennícká 4 / 165€ štvrťročne
 • Stupava, La Portella, Nová 66 /165€ štvrťročne
 • Svätý Jur, La Portella, Pezinská 499 /165€ štvrťročne
 • Žilina, La Portella, Výskumný ústav dopravný, Veľký diel 3323 / 165€ štvrťročne

Pobočky tanečnej školy La Portella pre A TEAM:

Dúbravka, La Portella, Koprivnícka 9/E / 240€-265€ štvrťročne

Pobočky tanečnej školy La Portella pre Tani Tani:

Dúbravka, La Portella, Koprivnická 9/E / 120€ štvrťročne
Ružinov, La Portella, Sukenícka 4 / 120€ štvrťročne

Školské a predškolské zariadenia:

 • Stupava, Zš kpt. J. Nálepku, Školská 2 ( pre žiakov školy a verejnosť 2x týždenne) 165€ štvrťročne
 • Devín, Súkromná základná škola, Kremeľská (pre žiakov školy 2x týždenne)/ 165€ štvrťročne
 • Devín, Súkromná materská škôlka, Kremeľská (pre žiakov škôlky 2x týždenne)/ 165€ štvrťročne
 • Petržalka, Bystrá škôlka, Žltá ulica 13/A, Slnečnice (pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne
 • Lamač, Škôlka pri lese (pre žiakov škôlky 2x týždenne)/ 165€ štvrťročne
 • Ružinov, Rozpávkovo, MŠ Česká 10 (pre žiakov škôlky 2x týždenne) / 165€ štvrťročne
 • Krasňany, Bystrá škôlka, Malokrasňanská 2 (pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne
 • Staré mesto, MŠ Búdková (pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne
 • Devínska Nová Ves, MŠ M.Marečka 20 (pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne
 • Centrum Bratislavy, SKY PARK – Bystrá škôlka (pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne
 • Podunajské Biskupice, SMŠ Seahorse ( pre žiakov škôlky 1x týždenne) / 90€ štvrťročne

Ponuka

Deti 3 – 6 rokov (tanečné hodiny určené pre najmenších, 2x týždenne)

 • MINI 1: pre dievčatá a chlapcov od 3-4 rokov
 • MINI 2: pre dievčatá a chlapcov od 5-6 rokov

Obsahom hodín je základná pohybová príprava, základy gymnastiky a metodika La Portella. Odznievajú pesničky z autorského programu Tani Tani s Nely, učia sa ľahké a chytľavé choreografie. Cieľom je zlepšenie držania tela, rozvíjajú silu, rýchlosť, učia sa pracovať v tíme a priestore, a v neposlednom rade sa učia disciplíne. Hodiny sú vedené profesionálnymi trénermi, hravou formou a s láskou.

Deti 6-15 rokov, 2x týždenne

 • Girl 1 : pre dievčatá 7-8r.
 • Girl 2 : pre dievčatá 9-10r.
 • Teens 1 : pre dievčatá 11-12r.
 • Teens 2 : pre dievčatá 13-15r.

Obsahom hodín sú základy gymnastiky, a karibské tance ako merengue, salsa, bachata, cumbia, samba, …Deti sa učia choreografie, zúčastňujú sa vystúpení. Deti sú v kolektíve, ktorí napreduje spolu ako tím. Je to uzavretá skupinka. Nábor prebieha v mesiaci september alebo počas roka v prípade voľného miesta. V prípade výrazného zlepšenia, rýchlejšieho napredovania voči ostatným, ponúkame takémuto talentu prestup do súťažnej kategórie.

Pozrite si ako vystupujeme a pracujeme s deťmi

Česko Slovensko má talent
Gala večer
Mini 1
Mini 2
Súťažná detská veková kategória
Súťažná Juniorská veková kategória