Tanečná škola

Česko Slovensko má Talent

Tanečná škola La Portella sa venuje všeobecnej tanečnej príprave detí a karibským tancom. S našimi šikovnými lektorkami deti celoročne prostredníctvom tanca a pohybových hier zlepšujú koordináciu tela a učia sa ho spoznávať, socializujú sa v kolektíve, učia sa cítiť hudobný rytmus, precvičujú si kĺbno-svalový aparát a pracujú na správnom držaní tela, prehlbuje sa im pohybová pamäť, rozvíjajú vnímanie priestoru, posilňujú svoju kreativitu a individualitu, oživujú fantáziu, rozvíjajú estetické cítenie a to všetko so širokým úsmevom. Tanec však aj buduje disciplínu, pravidelné tréningy a učenie sa nových pohybov prehlbuje ich schopnosť sústredenia. Tanečné hodiny tak pomáhajú deťom v ich psychickom i fyzickom  rozvoji a raste. Zachovávame však zábavnú formu výučby, aby naše portellinky odchádzali z tréningov vytancované a šťastné.

Pre našu tanečnú školu sme s teamom odborníkov  vytvorili vlastnú tanečnú metodiku. Metodika je bez ohľadu na lokáciu kurzov rovnaká a obsahuje:

 • všeobecnú tanečnú prípravu zloženú z elementov klasického a moderného tanca
 • základné gymnastické prvky pre celkový rozvoj pohybových schopností
 • hudobno-pohybovú rytmiku
 • pohybové hry – ktoré deti vnímajú ako odmenu, no pre nás je to veľmi hodnotný nástroj. Prostredníctvom cielenej hry vieme rozvíjať veľké množstvo aspektov, ktoré tanec obsahuje. Hrou vieme tanečné schopnosti detí zlepšiť.
 • tance La Portella – pestré choreografie na veselé autorské pesničky
 • postupnú výučbu karibských tancov – v závislosti od vekových kategórií
 • choreografie – ktoré vytvárajú naše lektorky a s ktorými majú deti možnosť postaviť sa na javisko v záverečnom Gala predstavení školy
 • strečingové metódy.

Trénujeme detičky už od 3 rokov.
Tancujeme 2x týždenne.

Tanečné lokality La Portella 

 • Bratislava – Ružinov: Apollo klub, Súkennícka 4,821 09 
 • Bratislava – Dúbravka: Koprivnícka 9E, 841 01 
 • Bratislava – Petržalka: CIK CAK centrum, Jirásková 5, 851 01
 • Bratislava – Nové mesto: Creative Labyrinth II, Račianska 15, 831 02
 • Bratislava – Záhorská Bystrica:Centrum Lalaland, Záhorská Bystrica Kunovská 3, 84106 
 • Bratislava – Krasňany: Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 2455, 831 52
 • Žilina: Výskumný ústav dopravný, Veľký diel 3323
 • Stupava: HAPPY Kúpeľná č. 2, 900 31
 • Svätý Jur: CVČ v Požiarnej zbrojnici, Pezinská 499
 • Rakúskúo – Kittsee: Gemeideamt, Hauptpl. 11, 2421 Kittsee, Rakúsko
 • Trnava: Tri šišky, OC MAX,  Ferka Urbánka 11, 917 01

Tanečné kategórie:

TANI TANI

Vek: 3-4 rokov.
Tanečné hodiny: 1x týždenne

Naše tréningy Tani  Tani sú určené pre najmenšie detičky, ktoré ešte v kolektíve nie sú také smelé (nechodili do škôlky alebo na iný kurz). Im sa venujeme hravejšou formou, aby si zvykli na nové prostredie a vďaka tancu sa stali odvážnejšími. Pracujeme s nimi prostredníctvom pohybových hier a zábavných tancov z programu Tani Tani s Nely,  ku ktorým postupne pridávame základy našej metodiky. Lektorky, ktoré kurzy vedú, majú bohaté skúsenosti s tými najmenšími a pristupujú k deťom empaticky a citlivo.                                          Tento kurz je vhodný v prípade, že si chcete vyskúšať, ako bude vaše dieťa reagovať na výučbu v kolektíve a chcete v ňom postupne vybudovať návyk na krúžok. POZOR – rodičia sa tanečných hodín nezúčastňujú. Cieľom tanečného programu Tani Tani je práve začlenenie dieťaťa do kolektívu a prekonanie prvotného strachu z neznáma, nakoľko to vidíme ako pozitívny krok pre ich budúcnosť.

MINI

Vek: 3 – 4 rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Obsahom hodín kategórie MINI je metodika La Portella, ktorá zahrňuje základnú tanečnú a pohybovú prípravu spolu s obľúbenými pesničkami z detského programu Tani Tani s Nely. Deti sa naučia choreografie, ktoré si môžete pozrieť počas našej decembrovej otvorenej hodiny pre rodičov alebo na našom Gala predstavení na konci školského roka. Okrem toho však nebude chýbať ani učenie sa prostredníctvom našich pohybových hier. Čo všetko malým tanečníkom naše hodiny prinesú? Zlepšenie držania tela, zvýšenie svalového tonusu, zdravú pohybovú aktivitu, prehĺbenie tímového ducha vďaka práci v skupine, rozvoj muzikality a estetického cítenia, možnosť sebavyjadrenia prostredníctvom tanca a veľa radosti.

MIDI

Vek: 5 – 6 rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Tréningy MIDI zachovávajú všetky ciele výučby kategórie MINI, no vo zvýšenej intenzite a náročnosti, ktorá zodpovedá schopnostiam a vývoju detí tejto vekovej skupiny. Prostredníctvom tanečných cvičení z metodiky La Portella získajú deti kvalitnú prípravu pre všetky tanečné techniky, čo im umožní v budúcnosti rozvíjať ich talent ľubovoľným smerom. Vo väčšej miere sa vyučujú karibské tance, ktoré okrem tradičných smerov ako klasický tanec (balet) a moderný tanec, učia deti uvoľnený, slobodnejší pohyb celého tela, v kombinácii s melodickou a rytmickou latinsko-americkou hudbou. Choreografie, ktoré sa naučia, sú náročnejšie – obsahujú zložitejšie tanečné kroky a sú bohatšie na priestorové zmeny. Tieto tréningy sú vhodné aj pre deti, ktoré u nás kurzy MINI neabsolvovali. Naši profesionálny lektori zvolia pri výučbe taký prístup, aby sa nové portellinky postupne naučili všetko potrebné, ale zároveň aby sa už naše staršie tanečníčky a tanečníci stále učili niečo nové. Tanec nás baví a urobíme všetko pre to, aby bavil aj vaše deti.

GIRL

Vek: 7+ rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Obsahom hodín sú základy karibských a latinsko-amerických tancov ako merengue, salsa, bachata, cumbia, samba a pod. V rámci metodika La Portella však nezabúdame ani na všeobecnú tanečnú prípravu, s ktorou pokračujeme aj pre túto vekovú kategóriu. Naši tanečníci tak majú bohatí prehľad a ak sa rozhodnú tancu sa intenzívnejšie venovať, aj neobmedzené možnosti. Tanec je skvelý spôsob na rozvoj detí, či už po pohybovej alebo duševnej stránke. V La Portelle získajú aj nové priateľstvá, ktoré sa ešte utužia pri príprave spoločných choreografií. Pestrý a farebný svet karibských tancov môže byť pre nich tou pravou odmenou po dňoch v školskej lavici. 

aaaaaaaaa

Česko Slovensko má talent
Gala večer
Mini 1
Mini 2
Súťažná detská veková kategória
Súťažná Juniorská veková kategória