Tanečná škola

Česko Slovensko má Talent

Tanečná škola La Portella sa venuje základnej pohybovej príprave, základom gymnastiky, orientáciou v priestore a základným prvkom z tanečného štýlu latino. S našimi šikovnými lektorkami celoročne pracujú na správnom držaní tela, koordinácií, na tanečnom výraze a pamäti. V neposlednom rade nadobúdajú sluchovú pamäť a základne vedomosti v oblasti rytmiky. Na tanečnej hodine sa učia pracovať ako tím, čo si vyžaduje určitý režim a disciplínu. Okrem všetkých vyššie spomenutých aspektov, ktoré harmonicky vplívajú na fyzický ale aj psychický vývin detí sa tanečníci na hodine poriadne unavia, vyplavia hormóny šťastia a na konci dňa od nás odchádzajú šťastné.

Trénujeme detičky už od 3 rokov.
Tancujeme 2x týždenne.

Tanečné lokality La Portella 

 • Bratislava – Ružinov: Apollo klub, Súkennícka 4,821 09 
 • Bratislava – Dúbravka: Koprivnícka 9E, 841 01 
 • Bratislava – Petržalka: CIK CAK centrum, Jirásková 5, 851 01
 • Bratislava – Nové mesto: Creative Labyrinth II, Račianska 15, 831 02
 • Bratislava – Záhorská Bystrica:Centrum Lalaland, Záhorská Bystrica Kunovská 3, 84106 
 • Bratislava – Krasňany: Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 2455, 831 52
 • Žilina: Výskumný ústav dopravný, Veľký diel 3323
 • Stupava: HAPPY Kúpeľná č. 2, 900 31
 • Svätý Jur: CVČ v Požiarnej zbrojnici, Pezinská 499
 • Rakúskúo – Kittsee: Gemeideamt, Hauptpl. 11, 2421 Kittsee, Rakúsko
 • Trnava: Tri šišky, OC MAX,  Ferka Urbánka 11, 917 01

Tanečné kategórie:

TANI TANI

Vek: 3-4 rokov.
Tanečné hodiny: 1x týždenne

Tanečná kategória je vhodná pre najmenšie detičky, ktorým vyhovuje pozvoľnejší štart a ktoré ešte nemajú skúsenosť s väčším kolektívom (napríklad škôlka, alebo iný kurz). Sú opatrnejšie a vyžadujú hravejšiu formu na to aby sa adaptovali na nové prostredie. Tento kurz je vhodný aj pre rodičov detí, ktorí potrebujú zladiť viac aktivít alebo si chcú vyskúšať, ako ich dieťa bude reagovať na kurz ako taký a postupne v ňom vybudovať návyk na krúžok.
POZOR – rodičia sa tanečných hodín nezúčastňujú. Cieľom tanečného programi TANI TANI je práve začlenenie dieťaťa do kolektívu a prekonanie prvotného stresu z nového, nakoľko to vidíme ako pozitívnu vlastnosť pre ich budúcnosť.

MINI

Vek: 3 – 4 rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Obsahom hodín je základná pohybová príprava, základy gymnastiky a metodika La Portella. Odznievajú pesničky z autorského programu Tani Tani s Nely. Učia sa ľahké a chytľavé choreografie. Cieľom je zlepšenie držania tela, rozvoj silového tonusu, koordinácie končatín a zlepšenie orientácie v priestore. Učia sa pracovať v tíme, pričom je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a disciplínu. Záverom celoročnej práce je príprava jednoduchej choreografie zameranej najmä na tanečnú pamäť. Hodiny sú vedené profesionálnymi trénermi, hravejšiou formou a s nekonečnou láskou.

V prípade naplnenej kapacity sa skupinky delia na menšie a to podľa veku.

MIDI

Vek: 5 – 6 rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Obsahom hodín je zvýšená intenzita a level všetkých tanečných cieľov v kategórií MINI – základná pohybová príprava, základy gymnastiky a metodika La Portella, zlepšenie držania tela, rozvoj silového tonusu, koordinácie končatín a zlepšenie orientácie v priestore. Učia sa pracovať v tíme, pričom je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a disciplínu. Záverom celoročnej práce je príprava choreografie zameranej na ľahké priestorové zmeny a zložitejšiu tanečnú techniku ako v tanečnej kategórií MINI. Hodiny sú vedené profesionálnymi trénermi, hravejšiou formou a s nekonečnou láskou.

V prípade naplnenej kapacity sa skupinky delia na menšie a to podľa veku.

GIRL

Vek: 7+ rokov
Tanečné hodiny: 2x týždenne

Obsahom hodín sú základy latino tancov ako merengue, salsa, bachata, cumbia, samba a pod. Deti sa učia všeobecnú tanečnú techniku, ktorú vedia ďalej aplikovať aj v iných tanečných štýloch. Precvičujú základy, gymnastiky, správne držanie tela a pracujú na aktívnom zvýšení flexibility. Nácvik 2 choreografií je súčasťou celoročnej práce. Deti sú v kolektíve, ktorý napreduje spolu ako tím. V prípade výrazného zlepšenia, rýchlejšieho napredovania voči ostatným, ponúkame takémuto talentu prestup do súťažnej kategórie.

V prípade naplnenej kapacity sa skupinky delia na menšie a to podľa veku.

aaaaaaaaa

Česko Slovensko má talent
Gala večer
Mini 1
Mini 2
Súťažná detská veková kategória
Súťažná Juniorská veková kategória