Súťažné kategórie – A TEAMS

aaaa

Súťažné kategórie A TEAMS sú pre všetky deti, ktorým tanec ako voľnočasová aktivita nestačí a tanečné hodiny 2x týždenne sú pre nich málo. So súťažnými skupinkami sa postupuje rýchlejšie, tanečné hodiny sú technicky náročnejšie. Zvyšuje sa náročnosť a intenzita prvkov, rýchlosť, zlepšuje sa obratnosť, sila, flexibilita a orientáciu v priestore. Našim tanečníčkam prinášame každoročne možnosť odprezentovať sa na niekoľkých súťažiach doma aj v zahraničí a na vystúpeniach v rámci rôznych akcií. Okrem workshopov, neustáleho vzdelávania pod kvalifikovanými lektorkami či rôzne fotenia na zaujímavých miestach ich motivujú aj krásne kostýmy, natáčanie tanečných videí a úspechy zo súťaží. Pri výbere pre súťažnú kategóriu je potrebné brať do úvahy, že je časovo aj finančne náročnejšia ako nesúťažná kategória, no môže dieťa v jeho tanečnom živote obohatiť aj v inom smere.

aaaaa

Vekové kategórie

A TEAM MINI

Vek: 4 – 6 rokov

A TEAM DVK

Vek: 7 – 11 rokov

Lokalita pravidelných tanečných hodín:

  • Bratislava – Dúbravka, Koprivnická

aaaaa

Orientačné výdavky v súťažnej skupine

  • Mesačný členský príspevok: viď cenník

Príspevok zahŕňa pravidelné tanečné

  • Tanečná príprava detí si vyžaduje okrem pravidelných tréningov aj nácviky navyše, predovšetkým pred vystúpeniami a súťažami. Počas takýchto tréningov sa choreografie „čistia“, aby tancovali tanečníci synchrónne a vytvárajú sa nové choreografie, podľa potreby. 

Cena za 1 extra tanečnú hodinu: 8 eur / 60 min

  • Každý tanečník vystupuje v kostýme, ktorý sa podľa dohody buď požičiava alebo dáva šiť. Kostýmy na spoločné choreografie sa dohadujú v rámci skupiny. Na sólové choreografie si tanečník spolu s rodičmi zabezpečuje kostým individuálne s čím mu však radi pomôžeme. 

Cena za súkromnú hodinu pri stavaní nových sólových/duo choreografií: 30-50 eur

Cena za požičanie kostýmu: 10 eur / 1 súťaž

Cena za kúpenie kostýmu

Cena za ušitie kostýmu na mieru

Každý tanečník ďalej platí: 

  • raz ročne členský a licenčný poplatok Slovenskému zväzu tanečných športov, ktorý ho oprávňuje súťažiť na tanečných súťažiach organizovaných zväzom na Slovensku a v zahraničí (Majstrovstvá Slovenska, Európy a sveta) 

Zápisný poplatok: 5 eur

Členský poplatok: 10 eur

Licencia: 5 eur

  • štartovacie poplatky na každej súťaži, ktorej sa účastní 

Štartovacie poplatky v rozmedzí od 4 do 25 eur (závisí od konkrétnej súťaže a od typu choreografie – formácia/skupina/sólo)

  • trénerský poplatok za každú choreografiu, v ktorej štartuje: cca 10 eur/ 1 choreografia

Trénerský poplatok zahŕňa starostlivosť o dieťa pred a počas súťaže (zabezpečenie požičaných kostýmov na súťaž, sledovanie harmonogramu na súťaži, príprava tanečníkov – účes, make up, spoločné rozcvičenie, zopakovanie choreografie…)

  • v prípade mimobratislavských súťaží treba rátať s poplatkami za ubytovanie a dopravu na miesto súťaže. Tento poplatok je variabilný, závisí od mesta, krajiny, v ktorej sa súťaž koná. 

aaaaaa

Naše úspechy

JVK
DVK Salsa Formation 1.place World Championship, Italy 2019
DVK Can I feel it
Olivia Portella, sólo, 1.place World Championship Liberec
JVK Festejo Peruano
JVK La Malanga, 2.place World Championship, Italy 2019