Cena príspevkov

Portellitas - Denné detské centrum, _Portellitas klub, Bratislava

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na klub Portellitas - Denné detské centrum. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet prevádkovateľa Portellitas - Denné detské centrum .

Kapacita tejto lokality je aktuálne naplnená. Vyberte si, prosím, inú lokalitu, ktorá ponúka vašu vekovú kategóriu. Ak sa časom táto lokalita uvoľní, radi vás preradíme sem.