Cena príspevkov

Portellitas - Denné detské centrum, Portellitas klub, Bratislava

Prihlásiť sa

Vyplnením a odoslaním formulára nižšie prihlásite svoje dieťa na klub Portellitas - Denné detské centrum. Na zadanú emailovú adresu vám bude doručená informácia o úspešnom prihlásení a platobné údaje pre úhradu. Nárok na účasť vzniká až po pripísaní financií na účet prevádkovateľa Portellitas - Denné detské centrum .


450,00 € / dieťa za mesiac (Cena bez stravného)