Nesúťažné kategórie

Výška príspevkov TŠ La Portella pre nesúťažné kategórie

aaaaa

Členský príspevok sa hradí vždy pri zápise do TŠ La Portella. Každý člen je povinný platiť členský príspevok kontinuálne až pokým sa písomne z TŠ La Portella neodhlási. Vaša príhlaška je platná od dátumu zápisu. Členský príspevok platí na 4 alebo 8 za sebou idúcich tanečných hodín podľa platného rozvrhu na stránke okrem sviatkov a školských prázdnin, kedy sa netancuje. Členský príspevok je potreba uhradiť pred uplynutím 4 alebo 8 odtancovaných hodín a to buď na účet TŠ La Portella s príslušným VS.

aaaaaa

Príspevky pre tanečné skupiny MINI, MIDI, GIRLS

PRÍSPEVOK NA 8 tanečných hodín = 75 €

PRÍSPEVOK NA 24 tanečných hodín = 225 €

PRÍSPEVOK NA 48 tanečných hodín = 450 €

aaaaaa

Príspevky pre tanečnú skupinu TANI TANI

PRÍSPEVOK NA 4 tanečné hodiny = 50 €

PRÍSPEVOK NA 8 tanečné hodiny = 100 €

aaaaaa

Zápisný poplatok

ZÁPISNÝ POPLATOK = 20 €

Okrem členského príspevku sa pri zápise hradí jednorazový zápisný poplatok. Zápisný poplatok je nevratný a uhrádza sa vždy pri prihlásení do TŠ La Portella.
Zápisný poplatok zahŕňa všetky administratívne a manipulačné úkony spojené s Vašou prihláškou.

aaaaaa

Skúšobná hodina

Skúšobnou hodinou sa rozumie prvá tanečná hodina, ktorú účastník absolvuje v tanečnej škole. Ak účastník odmietne členstvo v tanečnej škole La Portella po absolvovaní prvej lekcie, bude mu vrátená celá suma členského príspevku okrem zápisného poplatku, ktorý poukázal na účet OZ La Portella. Zápisný poplatok účastníkovi vrátený nie je. Ak účastník zruší členstvo po druhej a viac lekciách, bude mu vrátená alikvotná čiastka za nevyčerpané lekcie. Zápisný poplatok účastníkovi vrátený nie je.

Náhradné hodiny

V prípade, že sa riadnych tanečných hodín z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte máte nárok na využitie náhradných hodín. Náhradné hodiny prebiehajú každý piatok na tanečnej sále v Ružinove. Náhradné hodiny máte nárok čerpať iba pokým ste aktívnym členom TŠ La Portella a teda máte aktuálne uhradený členský príspevok. Na náhradnú hodinu je potrebné sa prihlásiť v kolónke TU.

Podmienky pre odhlásenie

Pre odhlásenie z TŠ La Portella je potrebné ohlásiť písomnou formou prostredníctvom e-mailovej adresy. Účastník má právo dochodiť svoje predplatené hodiny podľa riadneho rozvrhu.

aaaa

Športový poukaz

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO). Výška príspevku je limitovaná na sumu 55% oprávnených výdavkov zamestnanca a s maximálnou výškou sumy príspevku 275€ za kalendárny rok. Naša organizácia patrí pod právnické osoby v športe, na ktoré si viete uplatniť tento športový poukaz. Viac sa dočítate TU.