Nesúťažné kategórie

Cenník príspevkov TŠ La Portella pre nesúťažné kategórie

aaaaa

Členský príspevok sa hradí vždy pri zápise do TŠ La Portella. Vaša príhlaška je tak platná od dátumu zápisu a zároveň úhrady členského príspevku. Ste tak oprávnený zúčastniť sa najbližšej tanečnej hodiny podľa platného rozvrhu na našej stránke.

aaaaaa

Členstvá pre tanečné skupiny MINI, MIDI, GIRLS

MESAČNÉ ČLENSTVO (8 tanečných hodín) = 68 €

aaaaaa

Členstvá pre tanečnú skupinu TANI TANI

MESAČNÉ ČLENSTVO (4 tanečné hodiny) = 45 €

aaaaaa

Zápisný poplatok

ZÁPISNÝ POPLATOK = 20 €

Okrem členského príspevku sa pri zápise hradí jednorazový zápisný poplatok. Zápisný poplatok je nevratný.
Zápisný poplatok zahŕňa všetky administratívne a manipulačné úkony spojené s Vašou prihláškou.

aaaaaa

aaaaaa

Skúšobná hodina

Skúšobnou hodinou sa rozumie prvá tanečná hodina, ktorú účastník absolvuje v tanečnej škole. Ak účastník odmietne členstvo v tanečnej škole La Portella po absolvovaní prvej lekcie, bude mu vrátená celá suma členského príspevku okrem zápisného poplatku, ktorý poukázal na účet OZ La Portella. Zápisný poplatok účastníkovi vrátený nie je. Ak účastník zruší členstvo po druhej a viac lekciách, bude mu vrátená alikvotná čiastka za nevyčerpané lekcie. Zápisný poplatok účastníkovi vrátený nie je.

aaaaa

aaaaaa

Náhradné hodiny

V prípade, že sa riadnych tanečných hodín z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte máte nárok na využitie náhradných hodín. Náhradné hodiny prebiehajú každý piatok na tanečnej sále v Ružinove. Kadžý člen má nárok na náhradu 4 vymeškaných lekcií do 30 dní od vymeškaného obdobia. Na náhradnú hodinu je potrebné sa prihlásiť v kolónke TU.

aaaaa

aaaaaa


Podmienky pre odhlásenie

Pre odhlásenie z TŠ La Portella je potrebné ohlásiť písomnou formou prostredníctvom e-mailovej adresy. Po odhlásení bude platenie členského príspevku zastavené. Účastník má právo dochodiť svoje predplatené hodiny podľa riadneho rozvrhu.

aaaaaa

aaaaaa

Športový poukaz

Novela Zákonníka práce platná od januára 2020 zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Uplatniť si ho môžu aj podnikatelia (SZČO). Výška príspevku je limitovaná na sumu 55% oprávnených výdavkov zamestnanca a s maximálnou výškou sumy príspevku 275€ za kalendárny rok. Naša organizácia patrí pod právnické osoby v športe, na ktoré si viete uplatniť tento športový poukaz. Viac sa dočítate TU.