Darovanie 2%

Milé mamičky a oteckovia, starí rodičia, naši známi, i priatelia.

Naša tanečná škola La Portella je miesto, kde sa stretávajú deti, ktoré majú radosť z hudby a z tanca a tréneri, ktorí s maximálnym úsilím vedú deti k rozvíjaniu nie len ich rytmiky, pohybovej pamäte, ale aj k zodpovednosti pravidelnými tréningmi či k tolerancii v skupinke ostatných detí.

S deťmi tvoríme náš farebný, zábavný, tanečný svet a vieme ho tento rok po prvýkrát vytvárať aj na základe podpory z Vašej strany. Vašimi 2% z daní.

Máme veľa nových vízií na rok 2024, ale potrebujeme aj Vašu podporu Vašimi 2%, ktoré použijeme práve na chod TŠ, zakúpenie nových pomôcok, kostýmov, skrášlenie a vylepšenie tanečných sál, v ktorých tancujeme, tvorbu nových pesničiek, vzdelávanie našich lektorov, a mnoho iného…

Nezabúdajte, prosím, že aj malá suma nás naozaj poteší.
Na linkoch nižšie nájdete všetky potrebné podklady, prosím, odovzdajte vyplnené vyhlásenie na daňovom úrade, alebo trénerke na hodine (viď príloha), tiež prosíme odovzdať alebo poslať nám vyplnené potvrdenie o poukázaní 2%-3% (viď príloha).

POSTUP

Myslite, prosím, na to, že aj 2% z dane sú rozhodujúce – ak ich nikomu nedarujete, prepadnú štátu.

Údaje do daňového priznania:

Obchodné meno: La Portella
právna forma: Občianske združenie
IČO: 51801736
Sídlo: Koprivnická 3401/9E, Bratislava, 84101

RADY pre správne vyplnenie:

  • Akákoľvek chyba v tlačive znamená, že darovanie 2% sa nezrealizuje a aicky prepadnú štátu.
  • Suma príspevku sa vždy zaokrúhľuje v smere nadol na dve desatinné miesta. Použijeme príklad: ak Vám vyjde suma 111,998€, prosím, do potvrdenia napíšte 111,99€
  • pri vypĺňaní IČO: musí byť zarovnané SPRAVA – ak Vám nejde zarovnať, použite medzery (asi tri, štyri) a vpíšte číslo IČO

POSTUP PRE ZAMESTNANCA

Do 15.2.2023, prosím, požiadajte zamestnávateľa o spracovanie daňového priznania a uveďte mu, že máte záujem darovať 2% občianskemu združeniu La Portella.
Minimálna výška dane na poukázanie príspevku je možná iba pre jednu organizáciu a vo výške aspoň 3€.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

POSTUP PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

PO vyplní daňové priznanie a vypočíta si sám výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
PO má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa 2% rozhodne darovať a takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť 8€.
Podanie daňového priznania je zvyčajne v termíne do 31.3.2023, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak. Daňové priznanie je potrebné podať na daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti a zaplatiť daňovú povinnosť.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

POSTUP PRE FYZICKÚ OSOBU

FO vyplní daňové priznanie A alebo B a vypočíta si sám výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Podanie daňového priznania je zvyčajne v termíne do 31.3.2023, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak. Daňové priznanie je potrebné podať na daňovom úrade v mieste sídla spoločnosti a zaplatiť daňovú povinnosť.
SUMA príspevku sa vždy zaokrúhľuje v smere nadol na dve desatinné miesta. Použijeme príklad: ak Vám vyjde suma 111,998€, prosím, do potvrdenia napíšte 111,99€.
Minimálna výška dane na poukázanie príspevku je možná iba pre jednu organizáciu a vo výške aspoň 3€.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže nepodávate ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

POSLEDNÁ PROSBA: PROSÍM, AK SA ROZHODNETE PODAROVAŤ VAŠE 2% K NÁM DO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, INFORMUJTE NÁS (emailom, telefonátom či odfotením podkladov pre DÚ)

Sme vďační, srdečne a úprimne Vám ďakujeme!
Tím La Portella

La Portella Mini, Ružinov
La Portella Mini, Ružinov