ČASTÉ OTÁZKY

Kedy sa môžeme prihlásiť na tanečný krúžok?
Prihlásiť sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka, nie je potrebné čakať na konkrétne obdobie. Cena krúžku je v takom prípade prepočítaná alikvótne k termínu nástupu – požiadajte o prepočítanie emailom.


Moje dieťa nemá skúsenosť s tancom. Nebude mu chýbať?
Bežne sa k nám pridávajú deti bez predošlej tanečnej skúsenosti, väčšina detí s tancom u nás začína. Citlivým prístupom lektoriek a podporou od kolektívu sa dokážu rýchlo dotiahnuť na zvyšok skupinky.


Je možné si jednu hodinu vyskúšať?
Áno, môžete prísť na prvú hodinu ako na ukážkovú hodinu. V takom prípade je postup rovnaký, je potrebné sa prihlásiť cez našu stránku – vyplniť prihlášku a s použitím platobných údajov ktoré dostanete na email uhradiť 12 Eur poplatok. Ak sa potom rozhodnete v krúžku pokračovať, doplatíte iba zvyšok sumy.


Čo ak zo zdravotných/súkromných dôvodov vymeškáme hodinu?
Každý člen má nárok na náhradu 3 vymeškaných hodín v priebehu 3 mesačného platobného obdobia (september – december, december – marec, marec – jún). Náhrada prebieha vo vopred stanovenom termíne na ktorý sa prihlásite prostredníctvom našej stránky.


Je rodič prítomný na hodine?
Rodičia na hodine nie sú prítomní, z našej skúsenosti vieme povedať že detičky sa oveľa viac sústredia na lektora a samotnú hodinu keď rodič nie je v dohľade 🙂 Pri najmenších deťoch je však výhodou ak je aspoň zo začiatku rodič niekde nablízku, nie je to však nevyhnutné. V rámci našich priestorov je možné na deti počkať.


Prijímate do súboru aj chlapcov?
Chlapci sú na našich tanečných krúžkoch veľmi vítaní, každý z nich spestrí kolektív a dodá mu novú dynamiku. Jednoznačne prevažujú dievčatá, ale tanečné kroky a pohybové cvičenia nie sú primárne prispôsobené dievčatám, aj chlapci si určite prídu na „svoje“.


Tancuje sa cez sviatky/prázdniny?
Počas školských prázdnin, prípadne štátnych sviatkov netancujeme, aj my sviatkujeme 🙂 hodiny ktoré pripadajú na tieto dni sa nenahrádzajú.


Aké obdobie sa uhrádza?
Platba za tanečný rok je rozdelená v priebehu roka na tri platobné obdobia:
– september – december
– december – marec
– marec – jún
Platbu je potrebné realizovať pred nástupom/začiatkom platobného obdobia.


Zúčastňujú sa deti tanečných vystúpení?

Cieľom je aby sa všetky deti zúčastňovali tanečných vystúpení, avšak na to je potrebné dosiahnuť určitú úroveň a teda predpokladom je aby skupinka spolu už nejaký čas tancovala a dokázala nacvičiť choreografiu. Všetky deti sa však ukážu rodičom na otvorenej hodine pred Vianocami a na záver roka – v júni – na záverečnom slávnostnom Gala.