Prijímame deti počas celého roku, tešíme sa na Vás

aaaaa

Kto je La Portella

aaaaaa

Tanečná škola pre deti La Portella

Sme OZ La Portella, ktoré prevádzkuje tanečnú školu pre deti od 3 rokov. Venujeme sa prevažne latino tancom a tanečnej príprave. Náš tím pozostáva z profesionálnych učiteľov tanca, lektorov a trénerov, ktorí svoj odbor vyštudovali alebo dosiahli svoje majstrovstvo na svetových súťažiach.

Prinášame deťom a ich rodičom iný pohľad na tanečný svet. Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi drilom a zábavou. Naším cieľom je, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k tancu a zažili všetko to, čo tanečný svet ponúka, od samotných dynamických tréningov, kostýmov, vystúpení, natáčaní, súťaží a iných zaujímavých aktivít, ktoré tanečný svet prináša.

Ciele OZ La Portella

Cieľom združenia La Portella je podpora a rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na deti a mládež. Občianske združenie si dáva za cieľ prehlbovať záujem o tanečné umenie aj u širokej verejnosti. Občianske združenie chce tvoriť, podporovať a šíriť tanečné a divadelné umenie doma aj v zahraničí a prispievať tak k popularizácii tanečného a divadelného umenia. Vytvorenie a realizácia krúžkov, podujatí, workshopov pre zdravé aj handicapované deti, tiež zastrešovanie činnosti športových klubov rôznych odvetví slovenského športu.

Deti, ktoré navštevujú našu tanečnú školu

  • Pracujú na výraze a pamäti.
  • Zlepšujú si tvorivosť a koordináciu.
  • Spoznávajú svoje telo.
  • Upravujú si držanie tela.
  • Zlepšujú si telesnú kondíciu.
  • Trénujú sluchovú pamäť.
  • Získavajú zdravé sebavedomie a uvoľňujú adrenalín.
  • Majú režim a disciplínu.
  • Chodia k nám radi.
  • Pracujú ako tím.