Kto je La Portella

Prijímame deti počas celého roku, tešíme sa na Vás

Tanečná škola pre deti La Portella

Sme OZ La Portella, ktoré prevádzkuje tanečnú školu pre deti od 3 rokov. Venujeme sa prevažne latino tancom a tanečnej príprave. Náš tím pozostáva z profesionálnych učiteľov tanca, lektorov a trénerov, ktorí svoj odbor vyštudovali alebo dosiahli svoje majstrovstvo na svetových súťažiach.

Prinášame deťom a ich rodičom iný pohľad na tanečný svet. Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi drilom a zábavou. Naším cieľom je, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k tancu a zažili všetko to, čo tanečný svet ponúka, od samotných dynamických tréningov, kostýmov, vystúpení, natáčaní, súťaží a iných zaujímavých aktivít, ktoré tanečný svet prináša.

Ciele OZ La Portella

Cieľom združenia La Portella je podpora a rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na deti a mládež. Občianske združenie si dáva za cieľ prehlbovať záujem o tanečné umenie aj u širokej verejnosti. Občianske združenie chce tvoriť, podporovať a šíriť tanečné a divadelné umenie doma aj v zahraničí a prispievať tak k popularizácii tanečného a divadelného umenia. Vytvorenie a realizácia krúžkov, podujatí, workshopov pre zdravé aj handicapované deti, tiež zastrešovanie činnosti športových klubov rôznych odvetví slovenského športu.

Deti, ktoré navštevujú našu tanečnú školu

  • Pracujú na výraze a pamäti.
  • Zlepšujú si tvorivosť a koordináciu.
  • Spoznávajú svoje telo.
  • Upravujú si držanie tela.
  • Zlepšujú si telesnú kondíciu.
  • Trénujú sluchovú pamäť.
  • Získavajú zdravé sebavedomie a uvoľňujú adrenalín.
  • Majú režim a disciplínu.
  • Chodia k nám radi.
  • Pracujú ako tím.