Prihlášky

K prihláškam sa dostanete už iba jedným klikom „PRIHLÁŠKY TU“

Pri prihlasovaní je potrebné uhradiť minimálne 50% príspevku na letný tábora do 7 dní od potvrdenia prihlášky.

V prípade, že prihláška nebola minimálne z 50% uhradená do 7 dní, bude automaticky vymazaná. Plná suma musí byť splatná najneskôr 10 (desať) dní  pred začatím zvoleného letného tábora.

Podmienky vrátenia peňazí

– 50 % (prvá splátka) z príspevku na letný tábor je nevratná
– v prípade zrušenia tábora v lehote kratšej ako jeden týždeň pred začatím letného tábora alebo počas trvania letného tábora, nárok na vrátenie zaplateného príspevku na letný tábor nevzniká
– žiadosť o zrušenie registrácie je potrené poslať písomne na e.mail: laportellask@gmail.com

– v prípade zrušenia termínu zo strany záujemcu pred nástupom z dôvodu ochorenia mu bude po doložení potvrdenia od lekára príspevok vrátený, alebo ponúknutý iný termín, alebo je možné termín presunúť na náhradníka. 

Letné tábory
TEŠIME SA NA VÁS