Darovanie 2%

Milé mamičky a oteckovia, starí rodičia, naši známi, i priatelia.

Naša tanečná škola La Portella je miesto, kde sa stretávajú deti, ktoré majú radosť z hudby a z tancu a tréneri, ktorí s maximálnym úsilím vedú deti k rozvíjaniu nie len ich rytmiky, pohybovej pamäte, ale aj zodpovednosti pravideľnými tréningami či k tolerancii v skupinke ostatných detí.

S deťmi tvoríme náš farebný, zábavný, tanečný svet a vieme ho tento rok, po prvýkrát vytvárať aj na základe podpory z Vašej strany. Vašimi 2% z daní.

Máme veľa nových vízií na rok 2020, ale potrebujeme aj Vašu podporu Vašimi 2%, ktoré použijeme práve na chod TŠ, zakúpenie nových pomôcok, kostýmov, zkrášlenie a vylepšenie tanečných sál, v ktorých tancujeme, tvorbu nových pesničiek, vzdelávanie našich lektorov, a mnoho iného...

Nezabúdajte prosím, že aj malá suma nás naozaj poteší.
Na linkoch nižšie nájdete všetky potrebné podklady, prosím odovzdajte vyplnené vyhlásenie na daňovom úrade, alebo trénerke na hodine (viď príloha), tiež prosíme odovzdať alebo poslať nám vyplnené potvrdenie o poukázaní 2-3% (viď príloha).

Sme vdační, srdečne a úprimne Vám ďakujeme
tím La Portella

Potvrdenie o zaplatení dane 2019

Poučenie

Vyhlásenie La Portella 2019