Otvorené hodiny

Tanečná škola La Portella sa venuje základnej pohybovej príprave, základom gymnastiky, orientáciou v priestore a základným prvkom z tanečného štýlu latino. S našimi šikovnými lektorkami celoročne pracujú na správnom držaní tela, koordinácií, na tanečnom výraze a pamäti. V neposlednom rade nadobúdajú sluchovú pamäť a základne vedomosti v oblasti rytmiky. Na tanečnej hodine sa učia pracovať ako tím, čo si vyžaduje určitý režim a disciplínu. Okrem všetkých vyššie spomenutých aspektov, ktoré harmonicky vplívajú na fyzický ale aj psychický vývin detí sa tanečníci na hodine poriadne unavia, vyplavia hormóny šťastia a na konci dňa od nás odchádzajú šťastné.

V prípade, že sa nechcete viazať a chcete si prísť len tak zatancovať, máme tu pre vás:

OTVORENÉ HODINY

Konajú sa každý piatok na lokalite Bratislava – Ružinov. Prihlasujete sa na ňu jednorazovo a jednurazovo za ňu aj platíte. Vedie ich naša lektorka Zuzka.

AAAAAA