Dominika Rjapošová

LOKALITA:
– Svätý Jur

1. Aká je Tvoja tanečná história/skúsenosti/úspechy?
Som študentka štvrtého ročníka na HTF VŠMU v odbore Pedagogika tanca pre deti a mládež. Začínala som ako interpretka v detskom folklórnom súbore Prvosienka v Bratislave. Neskôr som sa začala aktívne venovať modernému tancu pod vedením Mgr. art. Michaely Motlochovej, ArtD. a svoje tanečné skúsenosti som rozvíjala v Tanečnom divadle Bralen, Tanečnej škole Elledanse a prostredníctvom mnohých workshopov na Slovensku a v zahraničí. V roku 2015 som absolvovala semester na kanadskej strednej umeleckej škole Gulf Islands School of Performing. Ako aktívna členka tanečného klubu DanceContinent sa zúčastňujem rôznych aktivít spojených s kultúrou a športom, slovenských aj medzinárodných súťaží, kde získali nemalé úspechy a ocenenia. V klube sa zároveň už tri sezóny venujem výučbe moderných tanečných štýlov pre deti, mládež i dospelých.

2. Prečo práve tanec?
Tanec sú pre mňa emócie, priateľstvá, harmónia, relax a už dlhé roky mi prináša zaslúžený pocit spokojnosti. Je to aktivita, pri ktorej sa človek môže neustále zlepšovať a to ma na tom baví.

3. Odkedy pôsobíš v La Portella?
V La Portella som učila v roku 2019 a teraz učím znovu v roku 2021.

4. Aké sú Tvoje najkrajšie zážitky z práce s deťmi?
Milujem prácu s deťmi pretože pri nej nikdy nie je priestor na zlé myšlienky či zlú náladu a vždy vám vrátia všetku energiu a lásku, ktorú im dáte. Najviac nás spoločne teší, keď sa niečo nové naučíme. Navyše s detmi je VŽDY zábava.

5. Čo by o Tebe povedali deti na sále?
Jednoznačne – najlepšia pani učiteľka, haha 😉

6. Ktorú jednu vec/vlastnosť by mali o Tebe vedieť rodičia detí?
Mojou silnou stránkou je jednoznačne zodpovednosť. Učiteľ nie je iba učiteľ tanca ale stáva sa aj vzorom správania pre deti a na to nikdy netreba zabúdať.