Lucka Lula Gazdíková

LOKALITA:
– Nové Mesto

Tancu sa venujem už od malička. Študovala som na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, kde mojim hlavným odborom bol moderný tanec, ktorý je mi veľmi blízky. Okrem štúdia na TKEJ som navštevovala tanečný klub v Maďarsku, kde som súťažne tancovala 8 rokov. V tomto tanečnom klube som mala možnosť tvoriť choreografie na súťaže, ktoré opakovane  získavali prvenstvá. 

Najvyššie ocenenia na tanečných súťažiach, ktoré som získala: 

Medzinárodná pohárová súťaž vo výrazových tancoch – solo, zlaté umiestnenie, A kategória, 2017.

European Championship – Special Award a 1. miesto za open – solo – children, A kategória, 2017

European Championship – 1. miesto, solo, kategória A, 2019

Unity for Passion Dance – 1. miesto, contemporary solo, kategória A, 2020

World Dance Association -1. miesto, contemporary-modern solo, kategória A, 2021

World Dance Association – 1. miesto, dance show solo, kategória A, 2021

MTMSZ Jesenný pohár – 1. miesto v kategória A, 2022 

MTMSZ Majstrovstvá Maďarska – 1.miesto v Lyrical solo, kategória A dospelý, 2022

World Dance Association / championship – 1. miesto, lyrical solo kategória A dospelý, 2022

V Novembri v roku 2022 som získala špeciálnu osobitnú cenu poroty za predvedenú performanciu na súťaži MTMSZ.

Bolo mi veľkou cťou, keď si ma tanečná organizacia MTMSZ v roku 2021 vybrala a stala som sa tvárou/reklamou na postupovej súťaži v Budapešti. 

Práca s deťmi vo mne vyvoláva radosť, mojim veľkým potešením je, keď vidím ich tanečné pokroky. Som rada, že môžem inšpirovať ďalšie mladé talenty, aby nasledovali svoje sny 🙂