Rozvrhy

Minimálny počet prihlásených deti pre otvorenie kurzu je 10.

Zmena rozvrhu je možná, ak by sa niektorý kurz neotvoril z dôvodu nízkeho záujmu, prípadne o iný kurz by bol naopak záujem veľký a deti by sa už pohodlne nezmestili do sály. V takom prípade by sme termíny zrušeného kurzu poskytli na otvorenie iného kurzu.